VRŠOVICKÁ ZDRAVOTNÍ A.S.

OBLOUKOVÁ 837/7, 100 00 PRAHA 10
E-MAIL: info@orthopedyprague.cz

Vršovická zdravotní a.s. je akciová společnost provozující od roku 2009 nestátní zdravotnické zařízení a poskytující multioborovou ambulantní zdravotní péči.

Naším posláním je provádět medicínu na vrcholné úrovni za využití nejnovějších poznatků i vybavení a s ohledem na potřeby a přání pacientů. Pacientům maximálně vycházíme vstříc při řešení jejich zdravotních problémů, naše péče je vždy přímo uzpůsobena jejich aktuální potřebě a umožňujeme jim tak vrátit se do kvalitního života bez zdravotních omezení v co nejkratší době.

Polyfunkční zdravotnické zařízení poskytuje ambulantní péči odborných specialistů včetně komplementu tj. laboratoře a RTG včetně ultrasonografie. Součástí vybavení je i moderně vybavený operační sál, kde budou prováděny ambulantní diagnostické i léčebné zákroky v místním znecitlivění.

Ortopedie Vršovice

ORTOPEDIE VRŠOVICE

Ortopedie Vršovice je jedno z nejmodernějších pracovišť v Evropě poskytující privátní zdravotnickou péči. Byla založena v srpnu roku 2015 v rámci společnosti Vršovická zdravotní a.s.

Jedná se o komplexní zdravotnické zařízení, které jako jediné pracoviště v ČR nabízí komplexní operační ošetření kyčelního kloubu a to včetně záchovné operace, bez nutnosti výměny kloubu.

Naši kmenoví lékaři dosáhli mnoha úspěchů na mezinárodní úrovni a jsou špičkovými odborníky ve svých specializacích.

Komplexní ortopedická péče

Naše zařízení poskytuje komplexní ortopedickou péči. Jeho předností je úzká specializace jednotlivých členů pracoviště na konkrétní části lidského těla. Poskytujeme komplexní diagnostiku, léčbu a pooperační péči pacientům s onemocněním pohybového aparátu.

Přístup je zásadně individuální a konečné řešení nacházíme vždy po důkladném zvážení všech možností léčby, které jsou s pacientem konzultovány.

Provádíme kompletní spektrum ortopedických výkonů. Jedná se o záchovnou chirurgii kyčelního kloubu v kompletním rozsahu, TEP kyčelního, kolenního kloubu vč. jeho částečné náhrady, kde disponujeme největším souborem pacientů v ČR.

Specializujeme se také na endoprotézy kloubů ostatních, jako je kloub ramenní, hlezenní či totální endoprotéza kořenového kloubu palce ruky, patříme tak do omezeného klubu evropských pracovišť, které umí řešit náhrady všech kloubů těla v plném rozsahu.

Špičková rehabilitace je dalším předpokladem úspěšného výsledku operace.

Všechny rehabilitační protokoly jsou osobně sestaveny Prof. PaedDr. Pavlem Kolářem, Ph.D., který je celosvětově uznávanou kapacitou v oboru rehabilitace a pravidelně přednáší a školí tuto problematiku zejména v USA.

Náš tým

 • Petr Teyssler, Ph.D.
  • Zaměření v ortopedii: Komplexní ošetření všech onemocnění hlezenního kloubu a nohy, hemofilické artropatie, včetně použití endoprotéz hlezna a nohy
 • Milan Němejc
  • Zaměření v ortopedii: Komplexní ošetření ortopedických a revmatologických onemocnění oblastí zápěstí a ruky včetně endoprotézy kořenového kloubu palce a prstů ruky
 • Viktor Řeháček
  • Zaměření v ortopedii: Artroskopie kyčelního i kolenního kloubu, záchovná chirurgie kyčelního kloubu, endoprotetika kolenního a kyčelního kloubu
 • Jiří Frýdl
  • Zaměření v ortopedii: Číslo 1 v ČR na revizní operace kolenního a kyčelního kloubu
 • Petr Chládek
  • Zaměření v ortopedii: Ve své specializaci záchovná operace kyčle patří mezi 5 nejlepších ortopedů v rámci celé Evropy, pravidelně operuje ve Švýcarsku